NY BILSKATT I SVERIGE

Registrerade person- och transportbilar i Sverige beskattas enligt uppmätta bränsleförbrukningsvärden och CO2-utsläppsvärden i enlighet med EU:s lagar och regler. Från och med den 1 januari 2020 regleras bilskatten efter nya och mer realistiska utsläppsvärden framtagna med den nya mätmetoden WLTP.

Här har vi samlat nödvändig information om den nya bilskatten och hur du kan räkna ut skatten på nya bilar som du är intresserad av, samt jämföra med andra modeller och bilmärken.

 

Främja försäljningen av miljöbilar

Syftet med den nya bilskatten är att premiera bilar med låg bränsleförbrukning och låga CO2-utsläppsvärden, och tvärtom belasta bilar som har höga värden. Detta görs genom bonus malus-systemet där bilar med låga värden får bonus och de med höga får malus, alltså högre skatt.

Från och med 1 januari 2020 räknas bilskatten ut enligt den nya och mer realistiska mätmetoden WLTP som ersatte den gamla NEDC.

Läs mer om WLTP och NEDC här.

 

Räkna ut din nya bilskatt

Den nya bilskatten innebär att bilar med höga förbruknings- och utsläppsvärden får en högre skatt. Främst kommer bensin- och dieseldrivna bilar med höga utsläppsvärden att drabbas. Hybridfordon och rena elbilar kommer tvärtom att få lägre skatt eftersom deras utsläppsvärden är låga och i vissa fall nästan noll.

Vi har tagit fram en kalkylator där du kan beräkna din bilskatt och jämföra med andra bilmärken och modeller, på både person- och transportbilar som du är intresserad av.