VARFÖR NY BILSKATT?

Registrerade person- och transportbilar i Sverige beskattas enligt uppmätta bränsleförbrukningsvärden och CO2-utsläppsvärden i enlighet med EU:s lagar och regler. Den 1 januari 2020 kommer regleringen av bilskatten att ändras för alla nya person- och transportbilar som säljs i Sverige. På politisk nivå har det beslutats att de nya skattereglerna ska räknas ut enligt mer realistiska utsläppsvärden framtagna med den nya mätmetoden WLTP.

Här har vi samlat nödvändig information om varför de nya skattereglerna införs och hur du kan räkna ut skatten på nya bilar som du är intresserad av.

 

Främja försäljningen av miljöbilar

Syftet med den nya bilskatten är att premiera bilar med låg bränsleförbrukning och låga CO2-utsläppsvärden, och tvärtom belasta bilar som har höga värden. Detta görs genom bonus malus-systemet där bilar med låga värden får bonus och de med höga får malus, alltså högre skatt.

Efter den 1 januari 2020 kommer bilskatten att räknas ut enligt den nya och mer realistiska mätmetoden WLTP som ersätter den gamla NEDC.

Läs mer om WLTP och NEDC här.

 

Högre och lägre skatt från 1 januari 2020

När WLTP-värdena införs som grund för uträkning av bilskatten från 1 januari 2020 innebär det att många bilar kommer att få en högre skatt. Främst kommer bensin- och dieseldrivna bilar med högre utsläppsvärden att drabbas. Hybridfordon och rena elbilar kommer tvärtom att få lägre skatt eftersom deras utsläppsvärden är låga och i vissa fall nästan noll.

Vi har tagit fram en kalkylator där du kan beräkna din bilskatt och jämföra hur stor den blir före och efter årsskiftet, på både person- och transportbilar som du är intresserad av. Du kan också jämföra med andra modeller och bilmärken för att se vilka som har lägst skatt.