VANLIGA FRÅGOR

Den 1 januari 2020 ändras bilskatten för alla nya person- och transportbilar som säljs i Sverige. Detta påverkar alla som planerar att köpa en ny bil.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om Sveriges nya skatteregler.

Från den 1 januari 2020 kommer den nya bilskatten att gälla på alla nya person- och transportbilar som säljs i Sverige.

På politisk nivå har det beslutats att från 1 januari 2020 kommer bilskatten på alla nya person- och transportbilar som säljs i Sverige att regleras efter den nya testmetoden WLTP. Det innebär att alla nya bilar som säljs efter årsskiftet kommer att beskattas enligt nya förbruknings- och utsläppsvärden, vilket i sin tur påverkar bilskatten.

Bränsleförbruknings- och CO2-utsläppsvärden med det nya WLTP-tesförfarandet speglar en mer realistisk körning eftersom testet utförs i riktiga utomhusmiljöer. Detta resulterar i att värdena blir högre än det tidigare gamla NEDC-testet som utfördes i sterila laboratorier. Därmed kommer också skatten att bli högre.

WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedur) är en mätmetod som infördes i hela EU i juli 2018. Den innefattar tester där alla nya bilars bränsleförbrukning och CO2-utsläpp mäts under realistiska körförhållanden ute i riktiga miljöer. Bilskatten regleras sedan efter värdena från WLTP-testet.

NEDC (New European Driving Cycle) är EU:s äldre mätmetod för bilars bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Provförfarandet är i dag föråldrat och genomfördes i sterila laboratorier utan hänsyn till verkliga körförhållanden, väderpåverkan eller individuell körstil. NEDC som mätmetod ersätts den 1 januari 2020 av WLTP.

Den nya bilskatten beräknas på bilars uppmätta WLTP-värden, d.v.s. bränsleförbrukning i antal liter per 100 km och CO2-utsläpp i antal gram per km. Högre värden genererar en högre skatt och lägre värden en lägre skatt.

Bilar med CO2-utsläppsvärden under 60 g/km är bonusberättigade enligt bonus malus och kan därmed få en klimatbonus. Bonusens storlek beror på nybilspriset och utsläppsvärdena, men blir högst 25 % av bilens nybilspris och max 60 000 kr. En klimatbonusberättigad bil måste anmälas inom ett halvår från köp för att bonus ska kunna utdelas.

Bonus malus infördes den 1 juli 2018 med syftet att premiera mer miljövänliga bilar. Det innebär att bilar med låga förbruknings- och utsläppsvärden får bonus, medan bilar med höga värden får högre skatt under de tre första åren, så kallat malus.

Person- och transportbilar med CO2-utsläpp under 60 g/km premieras med en bonus på högst 25 % av bilens nybilspris och max 60 000 kr. Bonusens storlek beror på nybilspriset och utsläppsvärdena. Malus, d.v.s. högre bilskatt, ges till bilar som drivs på diesel eller bensin med CO2-utsläpp över 95 gram/km. Då blir skattekostnaden 82 kronor per gram upp till en CO2-utsläppsnivå på 140 g/km. Över 140 g/km blir skattekostnaden 107 kronor per gram som släpps ut. För dieselbilar tillkommer ytterligare ett miljötillägg på 250 kr om året, plus ett bränsletillägg som räknas ut genom att det totala CO2-värdet vid blandad körning multipliceras med 13,52.